Molla Eyüp Mescidi

İlçemiz Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yapının adı Molla Eyüp Mescidi’dir. Ancak sonradan kütüphane olarak kullanıldığı için  Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi diye  bilinmektedir. Kütüphanenin bulunduğu mescit, mimari yönden karmaşık bir görünümlü olup, girişi batı duvarının kuzey köşesinde ve toprak seviyesinin altındadır.  Dikdörtgen planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiştir.  Ulu cami ile bu yapı arasında kalan kütüphanenin yıkılması üzerine bu mescit kütüphane olarak kullanılmıştır. 18. yüz yılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen mescidin gerçek yapım yılı bilinmemektedir.

Leave a Reply