Millet Hanı

Millet HanıMİLLET HANI : Eserin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak 1850 li yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kesme taşlardan iki katlı olarak yapılan hanın ortasında avlu ve şadırvan bulunmaktadır. Bu han Kültür ve Turizm Bakanlığı tara
Read More

Molla Eyüp Mescidi

Molla Eyüp Mescidiİlçemiz Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yapının adı Molla Eyüp Mescidi’dir. Ancak sonradan kütüphane olarak kullanıldığı için  Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi diye  bilinmektedir. Kütüphanenin
Read More

Onar Yazılı Mağara

Onar Yazılı Mağaraİlçeye  15 km'lik bir mesafedeki bu Alevi köyü özgün dokusunu kaybetmemiş olduğundan görülmeye değer yerlerden. Sağlam ve kayalık bir zemin üzerine kurulu köy, 780 yıllık bir "Cem Evi"ne sahip. Köyün güneyinde, asırl
Read More

Ulu Cami

 Ulu Cami Osmanpaşa mahallesinde, Osmanpaşa camisinin kuzeyindeki kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kitabesi yoktur, ancak mimarisi ve bezemeleriyle 14. YY. yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Ulu Camii’ nin aslında yanındaki Hankâh  ile birlikt
Read More