Başpiskopos Khajag Barsamyan, Arapgir’de

Amerika Kuzeydoğu Ermeni Kilisesi Dini Lideri Başpiskopos Khajag Barsamyan, Arapgir’de Ermeni Mezarlığında yapılan ayini yönetti.